Plan 2 先天10年流年全運程 

HKD1,180


(一)先分析朋友們先天十二宮位的情況

 • 幫大家了解主性格,副性格,比意見大家增強優點,減少缺點
 • 有否先天奇局?何時奇局發生?(發達,成名)
 • 能有多少物業?會否移民?會否移民後回來?
 • 正偏財情況,是否適合投資,那些投資能發達?
 • 何時結婚?會否再婚?姻緣出現時間?男女朋友緣份分析?
 • 那類型工作最適合?能致富
 • 小朋友數字?需否擇年生小朋友?
 • 家人緣份
 • 健康問題,身體那部份需要注意
 • 貴人多?小人多?那類人能助你改變將來

(二)再講今個十年運上的注意事項,及流年情況

 • 感情?結婚?姻緣出現時間?何年會有感情問題?男女朋友緣份分析?
 • 正偏財情況?那年財運強?賭運強?那類投資適合創富?
 • 事業適合自己嗎?何年升職?創業?
 • 擇年生小朋友(或不宜生小朋友)
 • 父母身體情況(長子女較準)
 • 搬屋次數或會否置業?
 • 身體健康情況注意
 • 交友情況注意?

(三)朋友們發問

你們問多點,了解多一點